Instytut Profilaktyki Zintegrowanej jest fundacją, nad którą nadzór sprawuje Minister Zdrowia. 

Misją Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej jest wspieranie rozwoju i zapobieganie problemom dzieci i młodzieży w duchu zintegrowanego podejścia do profilaktyki problemowej oraz współpraca z rodzinami, szkołami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na rzecz wychowania, promocji zdrowia i profilaktyki.

Realizując swoją misję IPZIN prowadzi:

  • badania nad młodzieżą,
  • opracowuje programy profilaktyczne,
  • szkoli trenerów i nauczycieli
  • przygotowuje ekspertyzy i raporty dla instytucji państwowych i JST.

Zarząd Instytutu:
dr Szymon Grzelak – Prezes Zarządu
mgr Dorota Żyro – Wiceprezes Zarządu


Fundator:
Szymon Grzelak – doktor psychologii, założyciel i prezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, od 1997 wiceprezes Zarządu Fundacji Homo Homini im. K. de Foucauld. Jako badacz i praktyk specjalizuje się w tematyce wychowania, profilaktyki problemów młodzieży oraz edukacji w sferze miłości i seksualności. Twórca modelu profilaktyki zintegrowanej, autor programów profilaktycznych (m.in. program „Archipelag Skarbów”). Najważniejsze publikacje: monografia naukowa „Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce”, popularny poradnik dla rodziców „Dziki ojciec”. Autor ekspertyzy dla Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Senatu RP dotyczącej ojcostwa (2013). Redaktor i główny autor „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży” (ORE, 2015). W latach 1999-2014 wielokrotnie przedstawiał wyniki badań nad młodzieżą na konferencjach w Sejmie i Senacie RP oraz konferencjach resortowych MEN i MZ. Żonaty, ojciec czterech córek.

Fundacja Instytut Profilaktyki Zintegrowanej
ul. Ogrodowa 8
05-230 Kobyłka k. Warszawy
NIP: 125-161-82-29
Regon: 146300619
KRS: 0000433269

 

Jak można wesprzeć fundację

Prosimy Państwa o wsparcie finansowe. Pozwoli nam ono działać na miarę naszych możliwości i na miarę wyzwań przed którymi stoimy.

Sposób pierwszy

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe
Numery kont bankowych:
Konto PLN: PL 62 1050 1012 1000 0090 3013 8052 (ING Bank Śląski)
Konto EUR: PL 75 1050 1012 1000 0090 8017 2746 (ING Bank Śląski)
SWIFT: INGBPLPW

Sposób drugi

Można przekazać 1% podatku w rozliczeniu rocznym do US.
Nr KRS 0000124134 (Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza)
Cel szczegółowy: Instytut Profilaktyki Zintegrowanej

Warunkiem otrzymania przez nas darowizny z tytułu 1% podatku jest podanie powyższego KRS oraz podanie (ważne!) celu szczegółowego.

Dokumenty: Tutaj znajdziesz statut fundacji IPZIN

Inne: Zamówienia IPZIN