Zaproszenie na galę online „Profilaktyk Roku 2020”

 

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej – inicjator nagrody i organizator wydarzenia –zaprasza na ogólnopolską Galę Online “Profilaktyk Roku 2020”, która odbędzie się 28 stycznia o godz. 10:00. W trakcie Gali przedstawimy ideę, regulamin i Kapitułę nowej ogólnopolskiej nagrody „Profilaktyk Roku”.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie wręczenie nagrody laureatowi za rok 2020. Zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu wychowanie i zdrowie psychiczne młodego pokolenia oraz jakość działań profilaktycznych. Przeżyjmy wspólnie narodziny pomysłu, który może stać się nowym elementem krajobrazu polskiej profilaktyki problemów i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży 

Inicjatywa nagrody “Profilaktyk Roku” narodziła się w grudniu 2020 w czasie epidemii COVID-19. Jej pomysłodawcą jest zarząd Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN), któremu towarzyszyło przekonanie, że w okresie szczególnej potrzeby działań profilaktycznych, a zarazem wyjątkowego ich niedoboru, konieczne jest podniesienie rangi profilaktyki oraz statusu osób, które się tą dziedziną zajmują. Zarząd IPZIN podjął decyzję, że nagrodę należy przyznać za rok 2020, który wymagał wyjątkowych poświęceń od osób zajmujących się profilaktyką. Nieuniknioną konsekwencją tej decyzji jest uproszczony tryb przyznania nagrody za rok 2020.  

W wielu dziedzinach życia przyznawane są coroczne nagrody za wybitne osiągnięcia. Nie było jednak dotąd ogólnopolskiej nagrody, która pozwoliłaby docenić wyróżniających się profilaktyków. IPZIN podjął to wyzwanie licząc, że stworzenie nagrody i organizacja Gali Online „Profilaktyk Roku 2020” z udziałem zaproszonych gości i mediów przyczyni się do popularyzacji profilaktyki problemów dzieci i młodzieży w momencie, gdy jest to najbardziej potrzebne. Czas epidemii COVID-19, to okres, w którym dorośli są bardziej narażeni na zakażenie i jego skutki, za to dzieci i młodzież doświadcza najpoważniejszych skutków psychicznychPowagę zagrożeń pokazują wyniki licznych badań, w tym także kilku badań IPZIN przeprowadzonych w kolejnych miesiącach epidemii. 

Nagroda ma charakter ogólnopolski, a kandydatami mogą być osoby zajmujące się profilaktyką problemów dzieci i młodzieży w ramach różnych ról zawodowych i społecznych . Oprócz szczególnych osiągnięć w danym roku, kandydaci muszą spełnić kilka innych kryteriów o charakterze profesjonalnym i osobowym. Zasady przyznawania Nagrody zostaną przedstawione trakcie pierwszej Gali, 28 stycznia 2021 

O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła, w której skład wchodzą osoby o dużym i różnorodnym doświadczeniu w dziedzinie profilaktyki. W trakcie Gali można będzie zobaczyć jej członków i wysłuchać ich krótkiego wystąpienia.  

Każdy nagrodzony otrzymuje zarówno nagrodę symboliczną (specjalna odznaka), jak nagrodę finansowąOdznaka nagrody oraz wysokość kwoty ujawnione zostaną na Gali. Sponsorami nagrody są indywidualni, anonimowi darczyńcy. Nie sponsoruje jej żadna firma ani żadna instytucja publiczna, co ma pomóc w strzeżeniu niezależnego charakteru nagrody 

Zarówno dla Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, jak i dla powołanej Kapituły jest to zadanie nowe i trudne. Musimy się wiele nauczyć i jesteśmy na to gotowi. Pod koniec Gali przeprowadzimy anonimową ankietę, w której wszyscy uczestnicy wydarzenia będą mogli zaopiniować nasz pomysł i w ten sposób pomóc w jego doskonaleniu. 

 

Program Gali Online „Profilaktyk Roku 2020”:

9.30-10.00 – logowanie 

10.00 – Nagroda „Profilaktyk Roku” – idea i zasady  
– Wyjaśnienie źródeł pomysłu na stworzenie nagrody dla Profilaktyka Roku 
– Przedstawienie  idei nagrody i jej miejsca w pejzażu polskich inicjatyw profilaktycznych.  
– Omówienie najważniejszych zasad regulaminu nagrody i części składowych nagrody. 

10.25 – Prezentacja odznaki „Złote ogniwo” wyjaśnienie symboliki 

10.30 – Przedstawienie Kapituły nagrody Profilaktyk Roku  

10.40 – Wyjątkowe potrzeby roku 2020 oraz nowatorskie działania profilaktyczne w czasie  
epidemii w kontekście nagrody Profilaktyk Roku (głosy kilkorga specjalistów)  

11.00  Ogłoszenie laureata nagrody Profilaktyk Roku za rok 2020 
– Uzasadnienie decyzji Kapituły  o wyborze laureata.  
– Wręczenie nagrody.  
– Opinie innych o laureacie.  
– Głos dla laureata.  

11.25  Ankieta online – jak podoba mi się pomysł nagrody Profilaktyk Roku?  
              (anonimowa ocena idei, kapituły i zasad nagrody przez uczestników Gali)  

11.30 - Kilka słów o przyszłości nagrody „Profilaktyk Roku”  

11.35 – Zakończenie Gali 

 

Regulamin Nagrody można zaleźć pod tym linkiem: Regulamin Nagrody "Złote Ogniwo"

Z Siedmioma dźwigniami skutecznej profilaktyki można zapoznać pod tym linkiem: Siedem Dźwigni Skutecznej Profilaktyki 

Zapisy na wydarzenie pod linkiem: https://app.evenea.pl/event/profilaktyk-roku-2020 

 

Bardzo prosimy o przesyłanie tego zaproszenia wszystkim zainteresowanym!