Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesłała pismo, w którym dziękuje specjalistom programu "Nawigacja w kryzysie" za podjęcie działań profilaktycznych, które mają na celu pomoc młodzieży w trudnym okresie izolacji. "Program nawigacja w kryzysie opracowany przez zespół ekspertów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, pod kierunkiem dr Szymona Grzelaka, wydaje się ważną i potrzebną próbą zajęcia się emocjami zarówno młodych ludzi, jak i rodziców, nauczycieli, którzy chcą towarzyszyć dzieciom w tej niełatwej sytuacji." - możemy przeczytać w piśmie przesłanym do fundacji.

 

 

"Szczególnie cenne w programie "Nawigacja w kryzysie" jest to, że jego autorzy koncentrują się nie tylko na sytuacji kryzysowej, ale również na pozytywnym potencjale jaki tkwi w relacjach, między młodymi ludźmi i ich rodzicami oraz nauczycielami. Uczenie wzajemnej komunikacji, zrozumienia, szukanie dla siebie oparcia, to elementy, które w profilaktyce są dość uniwersalne, istotne niezależnie od tego przed jakimi zachowaniami ryzykownymi i kryzysami rozwojowymi pragniemy chronić naszych wychowanków." - możemy przeczytać w dalszej części pisma.

Pełną treść podziękowań można znaleźć pod tym linkiem.