Program Nawigacja w kryzysie- Chroń siebie wspieraj innych powstał jako odpowiedź profilaktyczna ekspertów IPZIN i środowiska trenerów programu Archipelag Skarbów na potrzeby związane z trudną sytuacją młodzieży, rodziny, szkoły i społeczeństwa powstałą na skutek epidemii zmiany formy nauczania w szkołach i przymusowej izolacji społecznej.     

 

 

Dzięki wsparciu Fundacji KGHM Polska Miedź działania profilaktyczne będą prowadzone we wszystkich powiatach Zagłębia Miedziowego.  Młodzież otrzyma praktyczne wskazówki w jaki sposób radzić sobie z psychicznym obciążeniem wynikającym z sytuacji epidemiologicznej i jak wystrzegać się zachowań ryzykownych w czasie wakacji. 

Drugim celem działania jest wsparcie dorosłych (rodziców i nauczycieli) w pełnieniu funkcji wychowawczej i profilaktycznej w nowych, nieznanych im wcześniej realiach. Ten trudny okres który dotykał nas wszystkich sprawił, że szczególnie ważnym zadaniem profilaktyków jest realizacja działań, które sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu pomiędzy młodzieżą, rodzicami, nauczycielami i wychowawcami budują solidarność wobec niezależnego od wszystkich kryzysu i wskazują konkretne sposoby wzajemnej pomocy w przeżywaniu sytuacji. 

Trwająca epidemia pokazuje na ile wcześniejsze przygotowanie do sytuacji kryzysowej może minimalizować i ograniczać jej negatywne skutki.