W dniach 28-29.10.2019 odbywa się w Kazimierzu Dolnym seminarium organizowane przez KBPN i PARPA podsumowujące 10 lat istnienia Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia. W 2008 roku prezes IPZIN, dr Szymon Grzelak, był (na prośbę PARPA), jednym z recenzentów projektu nowego Systemu rekomendacji. Recenzję swoją przedstawił rok przed wdrożeniem Systemu, podczas seminarium w Zamościu. Obecne seminarium w Kazimierzu Dolnym, to spotkanie, podczas którego liczne grono ekspertów, przedstawicieli urzędów zajmujących się profilaktyką, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz autorów i realizatorów programów rekomendowanych będzie podsumowywać 10 lat funkcjonowania Systemu rekomendacji. Wśród zaproszonych są także przedstawiciele IPZIN.

Z okazji tego wydarzenia dr Grzelak zebrał swoje przemyślenia w formie "niezależnego głosu" pt.: Czy potrzebna jest reforma Systemu rekomendacji i zasad działania Zespołu ds. rekomendacji? Wybrane tezy zawarte w tym tekście przedstawi on w trakcie panelu eksperckiego podsumowującego seminarium, który będzie dotyczył przyszłości profilaktyki opartej na naukowych podstawach.

 

Do pobrania: