Zapraszamy do lektury raportu i ewentualnych zapytań oraz komentarzy dotyczących jego treści.

Raport powstał w wyniku działań prowadzonych w projekcie współfinansowanym z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach podzadania "Wdrożenie i rozbudowa modelowego systemu zapobiegania przestępczości poprzez upowszechnianie strategii 7 dźwigni skutecznej profilaktyki w samorządach i społecznościach lokalnych jako formy realizacji polityki rodzinnej i młodzieżowej" odbyły się szkolenia w szesnastu samorządach różnego szczebla z których wnioski i postulaty prezentujemy w poniższym raporcie.

Ściągnij raport końcowy w formacie PDF