Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła podczas posiedzenia we wtorek 13 lutego 2018 r. stanowisko w sprawie „Zintegrowanej polityki młodzieżowej” . Komisja postuluje m. in. włączenie zintegrowanej polityki młodzieżowej do polityki rodzinnej jako jednego z jej istotnych zadań (na poziomie całego rządu i poszczególnych resortów) oraz podjęcie zorganizowanej współpracy o charakterze międzyresortowym, która stawiałaby w centrum młodzież jako podmiot, a nie poszczególne problemy z nią związane.

 

 

 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył zastępca przewodniczącego komisji Antoni Szymański, wzięli udział przedstawiciele kadry Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej – m.in. dr Szymon Grzelak oraz współpracujący z Instytutem: ekspert Dorota Żyro, prezes Fundacji „Wychowanie i Profilaktyka” im. Jana Pawła II Albin Wróblewski oraz prezes Instytutu Rozwoju Społecznego Wojciech M. Słonina.

Posiedzenie Komisji było odpowiedzią na propozycję wpisania polityki młodzieżowej do polityki rodzinnej prowadzonej przez państwo. Została ona zgłoszona przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej podczas Narodowej Debaty o Rodzinie, która odbyła się 23 września 2017 r. Komisja przyjęła stanowisko w sprawie „zintegrowanej polityki młodzieżowej” potwierdzając potrzebę integracji działań na rzecz młodzieży i uznania polityki młodzieżowej jako ważnego komponentu polityki rodzinnej państwa.

Link do stanowiska: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/komisje/2018/krpss/stanowiska/stanpolmlod.pdf

Link do retransmisji z posiedzenia Komisji: https://av8.senat.pl/9KRPSS1101

 

STANOWISKO

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie „Zintegrowanej polityki młodzieżowej”

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej docenia doniosłą rolę młodzieży w polskiej tradycji i kulturze.

Komisja pragnie zwrócić uwagę na problemy młodzieży związane ze współczesnymi zagrożeniami i problemami społecznymi jakimi są: kryzys małżeństwa i rodziny, dramatyczna sytuacja demograficzna, stan zdrowia publicznego (m. in. depresje i samobójstwa, alkoholizm, narkomania, choroby przenoszone drogą płciową), seksualizacja i rozpowszechnianie pornografii oraz przestępczość, przemoc i demoralizacja.

Wychowanie dzieci i młodzieży oraz wybory podejmowane w okresie dorastania mają zasadniczy wpływ na rozwój młodego pokolenia i przygotowanie go do pełnienia dojrzałych ról społecznych.

Wspieranie rozwoju młodzieży i zapobieganie problemom na wczesnych etapach życia jest znacznie mniej kosztowne niż walka z negatywnymi skutkami ich zaniechania, co potwierdzają badania naukowe wskazujące również czynniki, takie jak rodzina, szkoła, religijność, które w dużym stopniu zapobiegają patologiom społecznym. Istnieje zatem potrzeba integracji działań na rzecz młodzieży, ich koordynacji i uzupełnienia polityki rodzinnej państwa o istotny komponent, jakim jest polityka młodzieżowa.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej postuluje:

- włączenie zintegrowanej polityki młodzieżowej do polityki rodzinnej jako jednego z jej istotnych zadań (na poziomie całego rządu i poszczególnych resortów),

- podjęcie zorganizowanej współpracy o charakterze międzyresortowym, która stawiałaby w centrum młodzież jako podmiot, a nie poszczególne problemy z nią związane,

- włączenie do współpracy różnych inicjatyw obywatelskich (fundacje, stowarzyszenia),

- wypracowanie na poziomie regionalnym (samorządowo-rządowym) rozwiązań uwzględniających podejście zintegrowane, umożliwiające większą skuteczność przeciwdziałania różnym problemom i zagrożeniom przed jakimi stoi młodzież.