W ramach odbywających się w Warszawie warsztatów: 4th European Youth Workshop (EYW) dwóch naszych trenerów prezentowało wyniki badań Instytutu, strategię 7 dźwigni i program Archipelag Skarbów® dla grupy młodych ludzi z całej Europy.

 

 

 

2-godzinny warsztat w dniu 28 października 2017 r. pt. "Youth – the Future of Family and Society. How to Guide Youth Towards a Happy Marriage and Family These Days?" został poprowadzony w języku angielsku przez trenerów Archipelagu Skarbów®.

Warsztat z jednej strony przedstawiał badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej i strategię 7 dźwigni skutecznej profilaktyki problemów młodzieży, a w drugiej części zostały zaprezentowane metody naszej pracy z młodzieżą poprzez pokazanie wybranych elementów programu „Archipelag Skarbów”. Wzięło w nich prawie30 osób w wieku 20-30 lat z 12 krajów (Włochy, Portugalia, Hiszpania, Węgry, Rumunia, Polska, Ukraina, Łotwa, Szwecja, Macedonia, Słowenia).

European Youth Workshop to już czwarte spotkanie młodzieży organizowane przez Confederation of Family Associationes in the Carpathian Basin z siedzibą na Węgrzech (węgierski skrót KCSSZ).