Naukowe podejście do profilaktyki zostało przedstawione 26 października 2017 r. na IV Kongresie Życia i Rodziny w Warszawie. Dorobkiem naukowym Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej podzielił się jeden z jego przedstawicieli. 

 

 

 

 

Po wykładzie pt. „Rodzina a młodzież. Efektywna profilaktyka problemów młodzieży w czasach dezorientacji seksualnej” zostały zaprezentowane wyniki badań, rekomendacje i  program „Archipelag Skarbów” jako pozytywna odpowiedź na wyzwania i zagrożenia stojące przed młodzieżą w dziedzinie seksualności.

Prelegent zwrócił szczególną uwagę na wyniki, które wskazują na wielką rolę rodziców jako autorytetów i przewodników uznawanych przez młodzież. Badania pokazują także unikalny potencjał matki i ojca w ochronie młodzieży przez różnymi problemami i zachowaniami ryzykownymi, dużą rolę religijności jako czynnika chroniącego, centralną rolę seksualizacji stymulowanej przez pornografię jako czynnika ryzyka różnych problemów (myśli samobójcze i depresja, korzystanie z narkotyków i alkoholu, przemoc, ryzykowane zachowania seksualne) oraz alarmująco niskie pragnienia młodzieży dotyczące posiadania w przyszłości potomstwa.  Z wniosków płynących z doświadczeń trenerów popartych badaniami naukowymi wynika także, że odpowiedzią na niniejsze wyzwania jest wsparcie rozwoju młodzieży i efektywna profilaktyka realizowana w sposób zintegrowany.