Konferencja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego pt. Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, której partnerem merytorycznym był Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, zgromadziła ponad 200 uczestników. Odbyła się ona 6 grudnia 2017 r. w Pałacu Prymasowskim.

 

 

 

 

 

    

 

Wydarzeniu udzielił patronatu honorowego Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej. Po otwarciu konferencji w tematykę profilaktyki zintegrowanej wprowadziła uczestników sędzia Anna Maria Wesołowska, a swoje działania zaprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Policji.

Jednym z prelegentów był dr Szymon Grzelak. Prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej przedstawił wyniki badań dotyczące profilaktyki zintegrowanej.

 

 

Wystąpienie można zobaczyć tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=omuIZ4VU8rk

 

 

W ramach konferencji odbyła się także debata „Profilaktyka zintegrowana w Polsce - stan obecny, kierunki działań”. Brali w niej udział dr Szymon Grzelak z IPZIN, sędzia Anna Maria Wesołowska, dr Agnieszka Barczykowska oraz dr Katarzyna Pawełek. Rozmowę poprowadził Bartosz Pilitowski.

Zapis wideo debaty dostępny jest poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=JSUciZHjHS8