„Jak wyzwolić pozytywny potencjał młodzieży? Profilaktyka zintegrowana jako skuteczna odpowiedź na problemy współczesnych nastolatków” – nad takim tematem pochylali się uczestnicy konferencji, która odbyła się 15 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Krakowa. Spotkanie było podsumowaniem działań krakowskiego oddziału Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Odbywało się ono pod patronatem honorowym Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Bogusława Kośmidera.

 

 

 

 

Wśród 120 uczestników konferencji byli dyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele i przedstawiciele organizacji rodzicielskich oraz instytucji samorządowych realizujących lokalną i regionalną politykę społeczną, edukacyjną i zdrowotną.

Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako fundament racjonalnego i ekonomicznego wspierania rozwoju młodzieży – tak brzmiał tytuł wykładu dr Szymona Grzelaka, prezesa Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) oraz wiceprezesa Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld. Prelegent przedstawił w nim zbiór najważniejszych rekomendacji zamieszczonych w publikacji pt. Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych (ORE, Warszawa 2015). Kilkadziesiąt egzemplarzy Vademecum rozdano w trakcie konferencji w trosce o to, by uczestnicy reprezentujący różne instytucje samorządowe mogli bezpośrednio sięgnąć do źródła.

Marcin Mądry oraz Ewa Tyszewska, przedstawiciele Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri w Krakowie, zaprezentowali wykład pt. Program Archipelag Skarbów® jako narzędzie skutecznej profilaktyki.

Następny mówca, Mirosław Strumiński z Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld w Krakowie, pokazał Pozytywny potencjał młodzieży a współpraca z rodzicami i nauczycielami.

W drugiej części konferencji przedstawiane były przykłady dobrych praktyk spełniających zalecenia Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Omówiono korzyści dla samorządu i dla szkoły z szerokich badań diagnostycznych w ujęciu profilaktyki zintegrowanej. Dzielili się nimi: Tomasz Gubała, pełnomocnik wójta gminy Zielonki ds. przeciwdziałania uzależnieniom oraz Paweł Zegartowski, nauczyciel Gimnazjum nr 34 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie.

Końcowy wykład pt. Pomoc psychologiczna w okresie adolescencji – jeden z obszarów ochrony zdrowia psychicznego młodzieży, wygłosiła Ewa Pohorecka, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć także parę ujęć z realizacji Archipelagu Skarbów®, dzięki prezentacji krótkiego reportażu „Ku marzeniom”, który powstał jako podsumowanie ogólnopolskich działań w ramach projektu Narodowego Programu Zdrowia.

W ramach ministerialnego projektu udało się zorganizować program Archipelag Skarbów® dla 44 szkół – uczniów, nauczycieli i rodziców w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski i Miasta Krakowa.