Kadra naszego Instytutu wystąpiła pierwszy raz w roli eksperta w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Wykład Prezesa Instytutu, dr. Szymona Grzelaka był głównym wystąpieniem podczas konferencji "FAMILY FIRST? Dilemmas of the modern youth" organizowanej 4 grudnia 2017 r. przez węgierskiego europarlamentarzystę György Hölvényi i Konfederację Stowarzyszeń Rodzinnych z Basenu Karpackiego (KCSSZ).

Tematyka spotkania skupiona była wokół decyzji i wyzwań młodych ludzi w odniesieniu do planowania rodziny, a w szczególności w kontekście współpracy w tematach rodzinnych krajów V4 (Polska, Węgry, Czechy i Słowacja).

 

The President of EIIP and IPZIN  Szymon Grzelak, PhD was one of the main speakers at the conference “Youth and Family Planning” in the European Parliament in Brussels, Monday, December 4, 2017 (from 4 pm to 8 pm). The conference was focused on the decisions and challenges of young people as regards family planning. The conference paid special attention to ways of possible cooperation between the V4 countries (Poland, Hungary, Czech Republic, Slovakia) in family matters. Organizers of  the conference are György Hölvényi (Member of the European Parliament and Hungarian civil organization, the Confederation of Family Associations in the Carpathian Basin (commonly abbreviated as KCSSZ). 

Zobacz plakat dotyczący konferencje / Look at the poster of the conference.