Instytut Profilaktyki Zintegrowanej otrzymał prośbę o współpracę z Etiopii w związku z zainteresowaniem naszymi badaniami nad młodzieżą oraz zintegrowanym podejściem do profilaktyki. Wizyta robocza prezesa instytutu, dr Szymona Grzelaka w Addis Abebie w d. 24-28 października 2017 r. była pierwszą okazją do zaprezentowania nowo wydanego tłumaczenia na angielski Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży pod tytułem Guidebook to Effective Prevention of Youth Problems.

Podejście oparte na 7 dźwigniach skutecznej profilaktyki było niezwykle dobrze przyjęte przez profesjonalistów i liderów społecznych zajmujących się młodzieżą w Etiopii. Zapadła decyzja o realizacji badań etiopskiej młodzieży we współpracy między IPZIN, a badaczami w uniwersytetu w Addis Abebie.

Przeprowadzenie badań będzie wymagało przetłumaczenia kwestionariusza autorstwa IPZIN na cztery języki lokalne.