Według statystyk ponad trzy miliony Polaków ryzykownie i szkodliwie pije alkohol, a blisko milion spożywa go nałogowo. To oznacza, że dotychczasowa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie spełnia swoich zadań. Z tego względu w Warszawie odbywał się Narodowy Kongres Trzeźwości, na którym dyskutowano nad projekt Narodowego Programu Trzeźwości. O swoje zdanie w tym temacie został poproszony m. in. Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, który bazując na swoich wieloletnich doświadczeniach mógł podzielić się dobrymi praktykami związanymi z propagowaniem abstynencji wśród młodzieży. Miało to miejsce podczas debaty panelowej pt. "Rola organizacji i wspólnot w działaniach profilaktycznych i promowaniu abstynencji oraz trzeźwości", gdzie wystąpił dr Szymon Grzelak

Zainicjowanie Narodowego Programu Trzeźwości to przede wszystkim wzmocnienie współpracy wszystkich grup społecznych, w tym władz samorządowych i państwowych na rzecz troski o trzeźwość narodu i ograniczenia spożycia alkoholu.
Głównym organizatorem Narodowego Kongresu Trzeźwości jest Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. Natomiast partnerami całego przedsięwzięcia jest m.in. PARPA. Warto przypomnieć, że rok 2017 został ogłoszony przez Sejm RP rokiem troski trzeźwość narodu.