„Kocham i wymagam – jak reagować na zagrożenia wśród dzieci i młodzieży?”- pod takim hasłem odbywała się konferencja naukowa zorganizowana przez Fundację Ostoja  przy współpracy i wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza w  ramach zadania publicznego „MĄDRZE KOCHAĆ – ODPOWIEDZIALNIE WYCHOWYWAĆ”.

 

 

 

Patronat honorowy nad spotkaniem  objęli: Prezydent Miasta Nowego Sącza,  Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast patronat naukowy przyjęła  Wyższa Szkoła  Biznesu w Nowym Sączu oraz   Uniwersytet  Jana Pawła II w Krakowie.

Wśród prelegentów znalazła się m. in. certyfikowana trenerka programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”, mgr Halina Czerwińska. W swoim wystąpieniu sporo  miejsca poświęciła warsztatom „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”,  wyjaśniła na czym polega „cudowna przemiana” rodziców i nauczycieli  będących na warsztatach. Sięgnęła również do korzeni powstania programu, wspominając między innymi Haima Ginotta -  amerykańskiego psychologa, pioniera w dziedzinie metod rozmowy z dziećmi w oparciu o wzajemny szacunek i godność.

Przytoczone  przykłady oraz naukowe uzasadnienie programu „Szkoła  dla Rodziców i Wychowawców” przekonało wielu obecnych na konferencji  do udziału w tego typu zajęciach.  Już w trakcie konferencji zapisywali się na listę chętnych. 

W dalszej części konferencji ks. dr Jerzy Smoleń, który odniósł się do tytułu konferencji wzywając dorosłych do odpowiedzialnego wychowywania i mądrej miłości poprzez postawienie sobie wymagań, najpierw wobec siebie,  a potem wobec dzieci  i młodzieży.  Wypowiedział wiele poruszających słów, mówiąc o trudnym położeniu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,  przekazał  traumatyczne informacje na temat samobójstw dzieci i młodzieży.

Kolejnym  wykładowcą   był mgr Dariusz Kowalski.  Prelegent wystąpił wraz z młodzieżą ze Stowarzyszenia Św. Nereusza z Rudy Śląskiej, z  którą wspólnie dał piękne świadectwo, jak można kreatywnie być zaangażowanym w życie społeczne i realizację swoich pasji.  Młodzież, która zabrała głos ( a byli tam również gimnazjaliści  z Chełmca i Nowego Sącza)   nie tylko ożywiła, ale też zapaliła innych do poszukiwań w obszarze aktywnej pracy  z młodzieżą, tworzenia klubów młodzieżowych i realizowania  małych projektów lokalnych.

Ks. dr hab. Michał  Drożdż mówił o pojawiających się ciągle nowych zjawiskach życia w sieci i zagrożeniach, o których przeciętny użytkownik Internetu nie jest świadomy.

Mgr Aleksandra Karasowska pokazała konkretne przykłady, jak zwykle inspirując uczestników konferencji i dostarczając gotowych „narzędzi” do pogłębienia  relacji z młodymi ludźmi, będącymi  u progu dorosłości.

Najważniejsze   przesłanie konferencji wybrzmiało na samym końcu:

„Młodzież potrzebuje DOBRYCH SŁÓW od dorosłych,  natomiast dorośli potrzebują  kontaktu z  DOBRĄ młodzieżą,  zaangażowaną w swoje pasje, chętną do pomocy innym”