Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie organizował w dn. 23-24 kwietnia 2017 r. VIII Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie. Jednym z prelegentów podczas dwudniowego spotkania był dr Szymon Grzelak z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.