W miniony weekend w podwarszawskim Otwocku spotkali się trenerzy programu Archipelag Skarbów, którzy na to wydarzenie przyjechali z całej Polski. Na zjeździe rozmawialiśmy o tym: Jak dziś wspierać młodych ludzi w tym, co najbardziej im potrzebne? Jak skutecznie odpowiedzieć na wyzwania czasu z uwzględnieniem wpływu okresu epidemii, na młodzież, rodziców, nauczycieli i na nas samych?  

 

 

 

Trenerzy, pod przewodnictwem zespołu osób z IPZIN, zastanawiali się jak przygotować się teoretyczne i praktyczne do realizacji działań profilaktyki zintegrowanej w warunkach epidemii i/lub po epidemii z wykorzystaniem pełnej gamy narzędzi badawczych i profilaktycznych, którymi dysponują.

XII Ogólnopolski zjazd programu Archipelag Skarbów był okazją na dokonanie szeroko rozumianego “bilansu profilaktyki” roku szkolnego 2020/2021, refleksji nad planami na przyszłość oraz mentalnego i szkoleniowego przygotowania do pracy. W trakcie Zjazdu obecne były wątki teoretyczne i praktyczne związane z realizacją działań profilaktycznych, w tym zagadnień ważnych dla liderów, trenerów i partnerów dotyczących realizacji programu Archipelag Skarbów w sposób dostosowany do potrzeb aktualnego czasu (potrzeb zdiagnozowanych w oparciu o nasze badania, ale zwłaszcza w oparciu o doświadczenia praktyczne pracy stacjonarnej z młodzieżą w maju i czerwcu 2021).

W ramach szkoleń odbyły się gościnne wykłady psychologów i psychoterapeutów zajmujących się pracą z młodzieżą i rodzicami, którzy mówili jak radzić sobie z najważniejszymi wyzwaniami dorastającej młodzieży. W trakcie szkoleń nową wiedzę zdobywali zarówno trenerzy, jak i nowi liderzy.

Jakie są konsekwencje czasu epidemii i izolacji dla funkcjonowania młodzieży? Jak szybko przebiegają zmiany kulturowe? Co zrobić aby rozszerzać skalę realizacji programów profilaktyki zintegrowanej w tym przede wszystkim Archipelagu Skarbów z uwzględnieniem dostosowań do mentalności młodzieży? Na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć podczas Ogólnopolskiego Spotkania Trenerów 26, 27 i 28 sierpnia. W ciągu tych trzech dni mieliśmy okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk po realizacjach programu Archipelag Skarbów w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych i w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, dotyczących młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

Trenerzy mający mniejsze doświadczenie praktyczne zostali przeszkoleni przez najbardziej doświadczonych trenerów programu Archipelag Skarbów. Została opracowana strategia działań na nowy rok szkolny i rola IPZIN wobec słabej kondycji psychicznej młodzieży po kolejnych falach epidemii.

Zjazd był również okazją do integracji środowiska trenerów i refleksji nad kierunkami rozwoju. Z jednej strony problem epidemii dał się odczuć w trakcie lockdownu, a z drugiej strony stoimy przed rokiem szkolnym 2021/2022 z perspektywą pracy profilaktycznej w sytuacji wielu niewiadomych.